Kroužek Kreslírna v Liberci

Anotace kroužku kreslení pro radost v Liberci:

Tento kroužek je vhodný pro každého, kdo hledá tvůrčí relax, který sebou přináší zábavu, objevování vlastního stylu a sebe samého. Kroužek je zaměřen především na rozvoj fantazie a jemné motoriky u dětí, které rády kreslí tužkou, pastelkami nebo fixami. Vyzkoušíme si také akvarel, uhel nebo tuš. 

V hodinách se děti seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami a materiálem s kterým můžeme ve výtvarné činnosti pracovat. 

Při činnostech pracují s obrázky, s knížkami a jejich popisem. Posiluje se radost z nových poznatků z objevování. Vyjadřují své pocity a myšlenky nad danou činností. Získávají také kladný vztah k výtvarnému umění a rozvíjí estetické vnímání. 

 

Celým rokem nás bude provázet malba v plenéru, ateliérová kresba a malba zátiší, vlastní fantazie, předlohy z dějin nebo současnosti.

 

Potřeby: tužky H2, B2, B4, B6, B8, pastelky, akvarelové pastelky, gumu, ořezávátko, barevné fixy, černé fixy na obtahování linií v různých tloušťkách, ideálně 0,1, 0,5, 0,7 a případně další silnější černé fixy

 

 

Určeno žákům od 3. třídy


Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.
 

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.