Paličkování, plán na říjen

Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že se nám kroužek paličkování podařilo zachovat. Zůstala nám jenom čtyři paličkující děvčata, ale jsou už tak šikovná, že by bylo škoda neumožnit jim pokračování.

Díky rodičům, kteří byli ochotni přehlásit své děti ze šití ve středu, na čtvrtek a dalším děvčatům, které se chtějí věnovat drobnému textilnímu tvoření, můžeme pokračovat v práci!

Všem Vám děkuji.

Zatím co krajkářky paličkují další obrázky, ostatní dívky se seznamují s textilní tvorbou, s ne právě jednoduchou technikou. Tou je patschwork. Tvoříme menší kupon, kterému konečné uplatnění určí tvůrkyně před dokončením.

Děvčata jsou šikovná a nepochybuji, že výsledek práce bude velmi pěkný a pravděpodobně i účelný.

Přeji krásný, barevný říjen.

Vlasta Suchlová