Jak se přihlásit na kroužek v Liberci?

Důležité informace pro přihlášení na volnočasové aktivity a kroužky:

Informace, které jsou zde popsány jsou důležité pro úspěšné přihlášení Vašeho dítěte do kroužků a volnočasových aktivit v Liberci.

Prosíme Vás tímto o dodržení níže popsaných bodů. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Kompletní informace včetně postupu přihlášení naleznete v přiloženém PDF souboru.

Důležité informace před přihlášením:

  • pro zjednodušení přihlašování do kroužků proveďte registraci, která následně vyplní většinu potřebných údajů do všech následných objednávek a máte možnost zde měnit své údaje a sledovat historii objednávek,
  • upozorňujeme, že systém přihlašování i následného zasílání informací probíhá prostřednictvím emailové adresy - je tedy nezbytné důsledně zkontrolovat její správnost!,
  • platby za kroužky je možno hradit pouze bezhotovostně, tzn. prostřednictvím platebního příkazu,
  • kroužky jsou hrazeny na pololetí, tzn. 1. pololetí od 11. září 2023 do 31. ledna 2024,
  • žáci, kteří jsou přihlášeni na první pololetí, mají přednostní právo pro přihlášení na pololetí druhé,
  • kroužek, který si vyberete, nemusí být vždy otevřen či může dojít k jeho změnám, o kterých Vás budeme případně informovat,
  • v případě neotevření kroužku či připsání platby po naplnění kroužku, bude finanční obnos vrácen na číslo účtu, z kterého byly peníze poukázány,
  • platbu kroužku proveďte až po obdržení emailu, kde najdete rekapitulaci Vašeho přihlášení a podrobný pokyn k platbě,
  • nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol, pod kterým jste v našem systému registrováni a který slouží k Vaší identifikaci – pokud variabilní systém neuvedete, nebude Vaší přihlášku systém registrovat,
  • systém Vás jako úspěšně přihlášeného zájemce řadí dle příchozí platby na náš bankovní účet (vedený u ČSOB),

Tip: Pamatujte na to, že převod z jiné banky může trvat až 3 pracovní dny!

Všechny kroužky mají garantovaný počet hodin, které musí být odučeny. V případě nemoci lektora či jiné absence z naší strany dojde k nahrazení odpadnutých hodin. Kroužky v druhém pololetí končí k 3. červnu 2024. Po tomto datu budou probíhat náhradní termíny kroužků za případné absence. O tom Vás budou informovat lektoři daného kroužku v předstihu.

Kompletní informace včetně postupu přihlášení naleznete v přiloženém PDF souboru.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu info@azschola.cz nebo telefonicky na +420 736 441 480.

Za společnost A-Z Schola,
Ing. Tomáš Řebíček
tomas.rebicek@azschola.cz