Kroužek AJ pro čtvrté třídy

Vážení rodiče,

v září jsme  v kroužku angličtiny hravým způsobem opakovali slovní zásobu a gramatiku z loňského roku.

V říjnu budeme opakovat slovní zásobu týkající života ve městě a na vesnici a volného času.

Budeme číst krátké texty a dramatizovat příběhy, hrát jazykové a gramatické hry.

S pozdravem

Jana Pavelčáková, lektorka kroužku