Jazykové kroužky v Liberci

V této části našeho webu naleznete nabídku kroužků zaměřených na rozvoj jazykových dovedností v Liberci. Všechny nabízené kroužky se konají v prostorách ZŠ Lesní v Liberci.

Po objednávce zkontrolujte ve své mailové schránce SPAM (nevyžádanou poštu). Často tam naše maily končí... :o)

Upozornění

Dne 26.8.2020 začneme postupně uveřejňovat nabídku zájmových a volnočasových kroužků v Liberci pro školní rok 2020/2021. Ta bude postupně doplňována.

Předpokládaný termín pro uveřejnění kompletní nabídky volnočasových aktivit a kroužků v Liberci je stanoven na 6. září 2020. Do daného termínu budou postupně přibývat další kroužky.

Vypsané kurzy

Lektor: Mgr. Daniela Turčíková
Cena: 1200,- Kč
Termín konání: Čtvrtek 12:45 - 13:45 ( 07.09.2020 - 30.01.2020 )

Kroužek angličtiny pro 1. třídu

Kroužek angličtiny je určený žákům 1. třídy, Je zaměřen především na rozvoj komunikace v cizím jazyce.  Jeho hlavním cílem je motivovat žáky pro výuku cizího jazyka, zaktivizovat je během výuky a nabídnout jim atraktivní činnosti využití jazyku jakožto nástroje ke komunikaci. 

Kroužek angličtiny rovněž přispívá k osobnostní a sociální výchově dítěte, vedení k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, spolupráci a navození příjemné a otevřené atmosféry.

V rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zahrnuje projekt vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura. Z průřezových témat zvláště Osobnostní a sociální výchovu.

V kroužku angličtiny pro 1.třídu v LIberci budeme procvičovat učivo pro 1.třídu, slovíčka i krátké rozhovory zábavnou formou pomocí her, písniček, říkanek i sledováním anglických pohádek, určených speciálně pro začátky učení angličtiny. Kroužek je určen těm, kteří si chtějí upevnit základní znalosti. 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 6 dětí. Maximální počet jej 8 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Lektor: Dana Farská
Cena: 1200,- Kč
Termín konání: Úterý 15:00 - 16:00 ( 07.09.2020 - 30.01.2020 )

Kroužek angličtiny pro 2. ročník v Liberci

Během lekcí anglického jazyka si děti prohloubí znalost slovíček a jednoduchých frází s pomocí karetních a stolních anglických her, hraním dialogů a krátkých pohádek.

Cílem všech probíhajících aktivit především bude získání jistoty při komunikaci v cizím jazyce a rozšíření slovní zásoby.Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 8. Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 6 dětí.Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

Lektor: Mgr. Petra Gabarová
Cena: 1200,- Kč
Termín konání: Středa 13:00 - 14:00 ( 07.09.2020 - 30.01.2020 )

Anotace kroužku angličtiny pro 3. třídu:

Kroužek angličtiny je určený žákům 3. třídy, Je zaměřen především na rozvoj komunikace v cizím jazyce.  Jeho hlavním cílem je motivovat žáky pro výuku cizího jazyka, zaktivizovat je během výuky a nabídnout jim atraktivní činnosti využití jazyku jakožto nástroje ke komunikaci. 

Kroužek angličtiny rovněž přispívá k osobnostní a sociální výchově dítěte, vedení k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, spolupráci a navození příjemné a otevřené atmosféry.

V rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zahrnuje projekt vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura. Z průřezových témat zvláště Osobnostní a sociální výchovu.

V kroužku angličtiny pro 3.třídu budeme procvičovat učivo pro 3.třídu, slovíčka i krátké rozhovory zábavnou formou pomocí her, písniček, říkanek i sledováním anglických pohádek, určených speciálně pro začátky učení angličtiny. Kroužek je určen těm, kteří si chtějí upevnit základní znalosti. 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 6 dětí. Maximální počet jej 8 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Dana Farská
Cena: 1200,- Kč
Termín konání: Čtvrtek 14:30 - 15:30 ( 07.09.2020 - 30.01.2020 )

Anotace kroužku angličtiny pro 4. třídu:

Kroužek angličtiny pro 4. třídu  osvojuje výuku  anglického jazyka hravou a veselou formou. Děti se v kroužku angličtiny pro 4. třídu naučí základním komunikačním frázím v určitých situacích, získají širokou slovní zásobu a zaměříme se i na výslovnost. Využijeme k tomu nejen anglické básničky, říkadla, krátké pohádky, písničky, hry a soutěže, ale i dramatické chvilky.

Kroužek angličtiny pro 4. třídu je určen pro všechny děti se zájmem o anglický jazyk.  Děti si zde  hravou formou procvičí a upevní své znalosti a dovednosti  získané v hodinách školní angličtiny. V hodinách budou hrát jazykové hry,  pracovat s anglickými nahrávkami, luštit křížovky apod.

Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 9. Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 7 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Dana Farská
Cena: 1200,- Kč
Termín konání: Čtvrtek 13:15 - 14:15 ( 07.09.2020 - 31.01.2021 )

Anotace kroužku angličtiny pro 5. třídu:

Kroužek angličtiny pro 5. třídu  osvojuje výuku  anglického jazyka hravou a veselou formou. Děti se v kroužku angličtiny pro 5. třídu naučí základním komunikačním frázím v určitých situacích, získají širokou slovní zásobu a zaměříme se i na výslovnost. Využijeme k tomu nejen anglické básničky, říkadla, krátké pohádky, písničky, hry a soutěže, ale i dramatické chvilky.

Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 8.

Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 6 dětí.

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Dana Farská
Cena: 3100,- Kč
Termín konání: Pátek 7:00 - 8:00 ( 13.09.2019 - 30.01.2020 )

Kroužek angličtiny pro 7. třídu v Liberci

Kroužek angličtiny pro 7. třídu v Liberci  je hlavně zaměřen na využití svých znalostí jazyka a naučení se něco nového - především fráze užitečné pro konverzaci v běžném životě (koníčky, škola, přátelé). Hodiny jsou vedeny zábavným způsobem, při kterých je žák vyzván mluvit a procvičí si tak aktivně angličtinu. V rámci kroužku si procvičíme i gramatiku, nejvíce používánou pro běžný život, aby žák uměl mluvit a psát spisovně správně.

 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 3 dětí.Maximální počet žáků je 3.

 

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

Lektor: Dana Farská
Cena: 1200,- Kč
Termín konání: Úterý 14:00 - 15:00 ( 07.09.2020 - 30.01.2020 )

Anotace kroužku angličtiny pro 7.třídy v Liberci

Budeme procvičovat a prohlubovat slovní zásobu a gramatiku, probíranou ve škole. Hlavní náplní bude práce s časopisem pro rozšířenou výuku angličtiny RR, kde jsou aktuální a zábavné texty o reáliích anglicky mluvících zemí, hodně křížovek a hádanek, poslechové a konverzační aktivity. RR (A1-A2) se zaměřuje na mladší žáky angličtiny ve věku 9-14 let. Texty jsou pečlivě upravovány tak, aby žáci byli motivováni k četbě a zároveň se zlepšili ve své úrovni angličtiny.

 

 

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.