Jazykové kroužky v Liberci

V této části našeho webu naleznete nabídku kroužků zaměřených na rozvoj sportovních dovedností v Liberci. Všechny nabízené kroužky se konají v prostorách ZŠ Lesní v Liberci.

Po objednávce zkontrolujte ve své mailové schránce SPAM (nevyžádanou poštu). Často tam naše maily končí... :o)

Dnešním dnem 29. srpna byla uveřejněna nabídka kroužků v Liberci pro školní rok 2023/2024. Kroužky ještě postupně doplňujeme. Finální termín pro uveřejnění kompletní nabídky je do 31.8.2023.

Upozorňujeme, že kroužky se hradí za každé pololetí zvlášť. Podrobnější informace o přihlašování zde.

Upozornění

Po objednávce zkontrolujte ve své mailové schránce SPAM (nevyžádanou poštu). Často tam naše maily končí... :o)

Upozorňujeme, že kroužky se hradí za každé pololetí zvlášť. 

Zároveň připomínáme, že zařazení do kroužku je podmíněno připsanou platbou na našem bankovním účtu.

Podrobnější informace o přihlašování najdete zde nebo zde.

Vypsané kurzy

Lektor: Mgr. Petra Bindr Machartová
Cena: 3200,- Kč
Termín konání: Středa 13:15 - 15:15 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Kroužek anglické duržiny je určen žákům 2. ročníku.

Stručná anotace kroužku anglické družiny pro 2. ročník v Liberci:

Anglická družina začíná hned po vyučování a je anglickou obdobou české školní družiny. Nejedná se o klasickou výuku, ale o pobyt dětí v anglickém prostředí, kde přirozeně a spontánně fungují a reagují na každodenní podněty. Odpolední program je ucelený a je tedy určen dětem, které v daný den nemají zájmový kroužek.

Cílem kroužku anglické družiny je rozvíjet dětský jazykový potenciál, nasávat angličtinu nenásilně v běžném životě, a to nejen v průběhu kreativních činností, ale i během her a zábavných aktivit. Při příznivém počasí nechybí ani procházky a pobyt venku.

Proč zvolit kroužek anglické družiny?

  • intenzivní výuka formou volnočasových aktivit
  • běžné užití jazyka při hrách, aktivitách, pohybu a dalších činnostech
  • rozvoj jazyka formou dramatizace - nácvik vystoupení
  • pravidelná simulace běžných situací
  • obrovská dávka pasivní i aktivní formy jazyka
  • pozitivní vztah k angličtině
  • motivace k dalšímu jazykovému rozvoji
  • pravidelné venkovní vycházky - rozvoj angličtiny formou her, sportu atd.
  • obohacování slovní zásoby
  • automatizace jazyka v přirozeném neformálním prostředí

Minimální počet pro otevření kroužku je 8 žáků.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Mgr. Petra Bindr Machartová
Cena: 3200,- Kč
Termín konání: Čtvrtek 13:00 - 15:00 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Kroužek anglické duržiny je určen žákům 3. ročníku.

 

Stručná anotace kroužku anglické družiny:

 

Po ukončení vyučování si český lektor a rodilý mluvčí převezmou děti a realizuje s nimi program, který se podobá české školní družině, ale je veden v anglickém jazyce.  Odpolední program je ucelený a je tedy určen dětem, které v daný den nebudou mít zájmový kroužek. Cílem kroužku anglické družiny je rozvíjet dětský jazykový potenciál  při neformálních aktivitách, tak aby anglický jazyk postupně začaly vnímat a používat přirozeně a spontánně.

Miminální počet pro otevření družiny je 8 přihlášených.

 

V případě příznivého počasí chodíme také ven, kde objevujeme nová slovíčka a pojmy spojené především s přírodou a pohybem.

 

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Adela Tichá
Cena: 2000,- Kč
Termín konání: Pondělí a středa 12:30 – 13:30 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Pro koho: 1.třída

Počet dětí: min 8, max 12

Kdy: pondělí a středa 12:30-13:30

Anotace kroužku Kroužek angličtina hrou pro 1. třídu v Liberci:

Kroužek je určen dětem prvních tříd. Angličtinu se budeme učit především prostřednictvím aktivit, které děti baví – hry, sport, tvoření, a to jak v učebně, tak i venku. Hlavním cílem je formování pozitivního vztahu k cizímu jazyku a postupné nenásilné osvojování si základních anglických slovíček a frází.

 

Potřeby: psací potřeby (penál)

 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

 

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit. Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Mgr. Petra Bindr Machartová
Cena: 1500,- Kč
Termín konání: Pondělí 12:00 - 12:50 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Kroužek angličtiny pro 1. třídu

Kroužek angličtiny je určený žákům 1. třídy, Je zaměřen především na rozvoj komunikace v cizím jazyce.  Jeho hlavním cílem je motivovat žáky pro výuku cizího jazyka, zaktivizovat je během výuky a nabídnout jim atraktivní činnosti využití jazyku jakožto nástroje ke komunikaci. 

Kroužek angličtiny rovněž přispívá k osobnostní a sociální výchově dítěte, vedení k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, spolupráci a navození příjemné a otevřené atmosféry.

V rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zahrnuje projekt vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura. Z průřezových témat zvláště Osobnostní a sociální výchovu.

V kroužku angličtiny pro 1.třídu v LIberci budeme procvičovat učivo pro 1.třídu, slovíčka i krátké rozhovory zábavnou formou pomocí her, písniček, říkanek i sledováním anglických pohádek, určených speciálně pro začátky učení angličtiny. Kroužek je určen těm, kteří si chtějí upevnit základní znalosti. 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 6 dětí. Maximální počet jej 8 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

 

Lektor: Imola Cseke
Cena: 2000,- Kč
Termín konání: Čtvrtek 14:00 - 15:00 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Kroužek angličtiny pro 1. třídu s rodilou mluvčí

Kroužek angličtiny je určený žákům 1. třídy, Je zaměřen především na rozvoj komunikace v cizím jazyce.  Jeho hlavním cílem je motivovat žáky pro výuku cizího jazyka, zaktivizovat je během výuky a nabídnout jim atraktivní činnosti využití jazyku jakožto nástroje ke komunikaci. 

Kroužek angličtiny rovněž přispívá k osobnostní a sociální výchově dítěte, vedení k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, spolupráci a navození příjemné a otevřené atmosféry.

V rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zahrnuje projekt vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura. Z průřezových témat zvláště Osobnostní a sociální výchovu.

V kroužku angličtiny pro 1.třídu v LIberci budeme procvičovat učivo pro 1.třídu, slovíčka i krátké rozhovory zábavnou formou pomocí her, písniček, říkanek i sledováním anglických pohádek, určených speciálně pro začátky učení angličtiny. Kroužek je určen těm, kteří si chtějí upevnit základní znalosti. 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 6 dětí. Maximální počet jej 8 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Lektor: Imola Cseke
Cena: 2000,- Kč
Termín konání: Čtvrtek 12:55 - 13:55 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Kroužek angličtiny pro 2. ročník v Liberci

Kroužek je vhodný pro děti, které baví angličtina. Hravou formou si budeme upevňovat a rozšiřovat znalosti získané ve škole. Budeme se více věnovat poslechu písniček a práci s nimi; dále nás čeká sledování krátkých anglických videí. Z anglické knihovny si budeme půjčovat první jednoduché knížky, které budeme společně číst a s texty různě pracovat. Také si povíme o svátcích, zvycích a tradicích, které se slaví v anglicky mluvících zemích.Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 8. Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 6 dětí.Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

Lektor: Dana Farská
Cena: 1500,- Kč
Termín konání: Úterý 14:00 - 15:00 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Anotace kroužku angličtiny pro 4. třídu  v Liberci:

Kroužek angličtiny pro 4. třídu je vhodný pro děti, které baví angličtina. Hravou formou si budeme upevňovat a rozšiřovat znalosti získané ve škole. Budeme se věnovat četbě krátkých textů a práci s nimi, poslechu písniček či sledování krátkých anglických videí. Také si budeme povídat o svátcích, zvycích a tradicích, které se slaví v anglicky mluvících zemích.

 

Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 8.

Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 6 dětí.

 

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

Lektor: Dana Farská
Cena: 1500,- Kč
Termín konání: Středa 13:30 - 14:30 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Anotace kroužku angličtiny pro 5. třídu:

Kroužek angličtiny pro 5. třídu je vhodný pro děti, které baví angličtina. Hravou formou si budeme upevňovat a rozšiřovat znalosti získané ve škole. Budeme se věnovat četbě krátkých textů a práci s nimi, poslechu písniček či sledování krátkých anglických videí. Také si budeme povídat o svátcích, zvycích a tradicích, které se slaví v anglicky mluvících zemích.

 

Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 8.

Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 6 dětí.

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Mgr. Tomáš Bindr
Cena: 1500,- Kč
Termín konání: Středa 7:00 - 8:00 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Anotace kroužku španělštiny pro žáky 6. až 9. třídy v Liberci:

Žáci se hravou formou seznámí se základy španělského jazyka. Získají základní slovní zásobu (min. 250 slovíček), pochopí základy gramatiky a naučí se vyjadřovat v běžných situacích.  Výuka bude probíhat s pomocí učebnic: Español para niños a Fiesta a bude doplněna o interaktivní prezentace a audio materiály.


Maximální počet dětí je 8. Minimální počet pro otevření je 6 dětí.

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.