Jazykové kroužky v Liberci

V této části našeho webu naleznete nabídku kroužků zaměřených na rozvoj jazykových dovedností v Liberci. Všechny nabízené kroužky se konají v prostorách ZŠ Lesní v Liberci.

Po objednávce zkontrolujte ve své mailové schránce SPAM (nevyžádanou poštu). Často tam naše maily končí... :o)

Upozornění

Předpokládaný termín postupného uveřejňování kroužků a volnočasových aktivit od naší společnosti A-Z Schola v Liberci začne od pátku 26. srpna 2022. Aktivity budeme postupně doplňovat až do začátku školního roku 2022/2023. Veškeré kroužky začnou od 12. září 2022. Cena za kurzovné je stanovena na pololetí školního roku.

Zároveň připomínáme, že zařazení do kroužku je podmíněno připsanou platbou na našem bankovním účtu.

Podrobnější informace najdete zde.

Vypsané kurzy

Lektor: Mgr. Petra Bindr Machartová
Cena: 3200,- Kč
Termín konání: Úterý 13:00 -15:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Kroužek anglické duržiny je určena žákům 1. ročníku.

Stručná anotace kroužku anglické družiny pro 1. ročník v Liberci:

Anglická družina začíná hned po vyučování a je anglickou obdobou české školní družiny. Nejedná se o klasickou výuku, ale o pobyt dětí v anglickém prostředí, kde přirozeně a spontánně fungují a reagují na každodenní podněty. Odpolední program je ucelený a je tedy určen dětem, které v daný den nemají zájmový kroužek.

Cílem kroužku anglické družiny je rozvíjet dětský jazykový potenciál, nasávat angličtinu nenásilně v běžném životě, a to nejen v průběhu kreativních činností, ale i během her a zábavných aktivit. Při příznivém počasí nechybí ani procházky a pobyt venku.

Proč zvolit kroužek anglické družiny?

 • intenzivní výuka formou volnočasových aktivit
 • běžné užití jazyka při hrách, aktivitách, pohybu a dalších činnostech
 • rozvoj jazyka formou dramatizace - nácvik vystoupení
 • pravidelná simulace běžných situací
 • obrovská dávka pasivní i aktivní formy jazyka
 • pozitivní vztah k angličtině
 • motivace k dalšímu jazykovému rozvoji
 • pravidelné venkovní vycházky - rozvoj angličtiny formou her, sportu atd.
 • obohacování slovní zásoby
 • automatizace jazyka v přirozeném neformálním prostředí

Minimální počet pro otevření kroužku je 8 žáků.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Mgr. Petra Bindr Machartová
Cena: 3200,- Kč
Termín konání: Čtvrtek 13:00 - 15:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Kroužek anglické duržiny je určen žákům 2. ročníku.

Stručná anotace kroužku anglické družiny pro 2. ročník v Liberci:

Anglická družina začíná hned po vyučování a je anglickou obdobou české školní družiny. Nejedná se o klasickou výuku, ale o pobyt dětí v anglickém prostředí, kde přirozeně a spontánně fungují a reagují na každodenní podněty. Odpolední program je ucelený a je tedy určen dětem, které v daný den nemají zájmový kroužek.

Cílem kroužku anglické družiny je rozvíjet dětský jazykový potenciál, nasávat angličtinu nenásilně v běžném životě, a to nejen v průběhu kreativních činností, ale i během her a zábavných aktivit. Při příznivém počasí nechybí ani procházky a pobyt venku.

Proč zvolit kroužek anglické družiny?

 • intenzivní výuka formou volnočasových aktivit
 • běžné užití jazyka při hrách, aktivitách, pohybu a dalších činnostech
 • rozvoj jazyka formou dramatizace - nácvik vystoupení
 • pravidelná simulace běžných situací
 • obrovská dávka pasivní i aktivní formy jazyka
 • pozitivní vztah k angličtině
 • motivace k dalšímu jazykovému rozvoji
 • pravidelné venkovní vycházky - rozvoj angličtiny formou her, sportu atd.
 • obohacování slovní zásoby
 • automatizace jazyka v přirozeném neformálním prostředí

Minimální počet pro otevření kroužku je 8 žáků.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Tereza Jandura
Cena: 2500,- Kč
Termín konání: Úterý 13:00 - 14:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Kroužek angličtiny pro 1. třídu s rodilou mluvčí

Kroužek angličtiny je určený žákům 1. třídy, Je zaměřen především na rozvoj komunikace v cizím jazyce.  Jeho hlavním cílem je motivovat žáky pro výuku cizího jazyka, zaktivizovat je během výuky a nabídnout jim atraktivní činnosti využití jazyku jakožto nástroje ke komunikaci. 

Kroužek angličtiny rovněž přispívá k osobnostní a sociální výchově dítěte, vedení k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, spolupráci a navození příjemné a otevřené atmosféry.

V rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zahrnuje projekt vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura. Z průřezových témat zvláště Osobnostní a sociální výchovu.

V kroužku angličtiny pro 1.třídu v LIberci budeme procvičovat učivo pro 1.třídu, slovíčka i krátké rozhovory zábavnou formou pomocí her, písniček, říkanek i sledováním anglických pohádek, určených speciálně pro začátky učení angličtiny. Kroužek je určen těm, kteří si chtějí upevnit základní znalosti. 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 6 dětí. Maximální počet jej 8 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Lektor: Mgr. Pavla Kuncová
Cena: 1500,- Kč
Termín konání: Pondělí 14:00 - 15:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Kroužek angličtiny pro 2. ročník v Liberci

Kroužek je vhodný pro děti, které baví angličtina. Hravou formou si budeme upevňovat a rozšiřovat znalosti získané ve škole. Budeme se více věnovat poslechu písniček a práci s nimi; dále nás čeká sledování krátkých anglických videí. Z anglické knihovny si budeme půjčovat první jednoduché knížky, které budeme společně číst a s texty různě pracovat. Také si povíme o svátcích, zvycích a tradicích, které se slaví v anglicky mluvících zemích.Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 8. Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 6 dětí.Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

Lektor: Mgr. Martina Gončarová
Cena: 1900,- Kč
Termín konání: Úterý 13:00 – 14:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Anotace kroužku angličtiny pro 3. třídy:

Kroužek je určen třeťákům, které v předchozích ročnících zaujala angličtina se Stevem a chtějí se spolu s ním dál učit anglicky. Tentokrát se po jeho boku objeví nový kamarád mimozemšťan Bob a děti s nimi zažijí další dobrodružství, spoustu legrace a hlavně bezprostřední přirozenou komunikaci v anglickém jazyce.

Kroužek je koncipován podle metodiky WowEnglish a navazuje tak na předchozí hodiny angličtiny v rámci běžné výuky. Ve 3. ročníku se v hodinách angličtiny učí podle učebnic jiného nakladatelství, proto nabízíme pro všechny „kamarády“ Steva pokračování formou odpoledního kroužku. V ceně kroužku je zahrnut i materiál – barevný pracovní sešit plný atraktivních úkolů a kód k videím a písničkám na mywowenglish.com v hodnotě 400Kč.

Během kroužku na děti čekají hry, úkoly, videa, písničky, dramatizace, čtení anglických knih i tvoření.

Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 9. Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 7 dětí.

 

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Dana Farská
Cena: 1500,- Kč
Termín konání: Pondělí 13:30 - 14:30 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Anotace kroužku angličtiny pro 4. třídu:

Kroužek angličtiny pro 4. třídu  osvojuje výuku  anglického jazyka hravou a veselou formou. Děti se v kroužku angličtiny pro 4. třídu naučí základním komunikačním frázím v určitých situacích, získají širokou slovní zásobu a zaměříme se i na výslovnost. Využijeme k tomu nejen anglické básničky, říkadla, krátké pohádky, písničky, hry a soutěže, ale i dramatické chvilky.

Kroužek angličtiny pro 4. třídu je určen pro všechny děti se zájmem o anglický jazyk.  Děti si zde  hravou formou procvičí a upevní své znalosti a dovednosti  získané v hodinách školní angličtiny. V hodinách budou hrát jazykové hry,  pracovat s anglickými nahrávkami, luštit křížovky apod.

Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 9. Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 7 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".

Lektor: Dana Farská
Cena: 1500,- Kč
Termín konání: Čtvrtek 13:30 - 14:30 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Anotace kroužku angličtiny pro 5. třídu:

Kroužek angličtiny pro 5. třídu je vhodný pro děti, které baví angličtina. Hravou formou si budeme upevňovat a rozšiřovat znalosti získané ve škole. Budeme se věnovat četbě krátkých textů a práci s nimi, poslechu písniček či sledování krátkých anglických videí. Také si budeme povídat o svátcích, zvycích a tradicích, které se slaví v anglicky mluvících zemích.

 

Maximální počet dětí v kroužku angličtiny je 8.

Minimální počet dětí v kroužku angličtiny pro otevření je 6 dětí.

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".