Anglická družina pro 1.třídy - plán říjen 2012

 

Milí rodiče,

 

jsme rádi, že jste se rozhodli pro anglickou družinu. Na základě zkušeností již víme, že čím dříve se děti začnou anglický jazyk učit, tím lepší mají výsledky v dalších ročnících.

První rok je pro děti obrovským skokem do neznáma. Rodilý mluvčí mluví na děti pouze anglicky a český učitel pomáhá tomu, aby správně porozuměly, co jim říká. Jedná se o tzv. období "silent period", tedy období ticha, kdy se děti učí jazyk vnímat a nelze tedy očekávat, že budou již po několika měsících nebo dokonce týdnech aktivně mluvit. Hlavním cílem v této fázi je naučit děti reagovat na pokyny rodilého mluvčího a postupně nabývat základní slovní zásobu. Každé dítě je jiné a tak se také výsledky jednotlivých dětí mnohdy výrazně liší.

První setkání v tomto školním roce nás čeká již v pondělí 1.října. Pro děti máme připraveny různé aktivity a hry, které nás budou provázet i po celý školní rok. Je to např. pexeso, obrázky se zvířátky, stolní hry a další aktivity, které děti baví. Formou her a různých pohybových, výtvarných i hudebních aktivit se tak děti dostávají blíže anglickému jazyku a postupně nabývají znalostí nenásilnou formou.

 

Plán na měsíc říjen:

- představení se - "My name is..." "What is your name?"

- animals - základní skupiny zvířat

- "What is it?", "It is a..." - otázky "Co je to?" "To je..."

- numbers - číslovky od 1 do 5

- colors - základní barvy

 

Přejeme Vám krásný den a těšíme se na Vás.

Johnny Krnansky, Adéla Tichá

lektoři anglické družiny

kontakt: adela.ticha@centrum.cz

tel: 732 240 327