Plán na květen - Marlot

Vážení rodiče,

V první řadě Vám ráda sděluji, že jsme v Praze získali Čestné uznání za naše tance na Souhvězdí Prahy. Dětem to teprve povím.

V květnu nás čeká rušný měsíc. 18. května pojedeme na 10. ročník Festivalu historického tance.

21. května v úterý kroužek odpadne, protože jsem ve škole v přírodě.

Ve čtvrtek 30. května je školní jarmark, na kterém budeme samozřejmě také vystupovat.

Přeji veselý květen!     Vlasta Suchlová