Kroužek AJ pro pátou třídu - plán na únor

Vážení rodiče, v únoru budeme opakovat a procvičovat minulý čas a nepravidelná slovesa. Budeme číst a tvořit příběhy v minulém čase a opakovat slovní zásobu - rodina a příbuzenské vztahy.  Budeme hrát jazykové a gramatické hry.

S pozdravem

Jana Pavelčáková