Kroužek Aj pro šestou třídu - Plán na únor

Vážení rodiče,

v únoru budeme procvičovat a rozšiřovat učivo minulého času a nepravidelná slovesa . Budeme číst texty zaměřené na minulý čas , hrát hry na rozšíření slovní zásoby.

S pozdravem

Jana Pavelčáková, lektorka kroužku