Plán na červen 2014 - šití

Vážení rodiče,

10. června, v úterý od 17ti hodin předvedou děvčata svoji módní přehlídku.  Pro Vás a Vaše blízké, pozvané hosty na liberecké Výšině.   Srdečně Vás zveme!

Předvádět přehlídku budeme  také  5. června  na školním jarmarku.

Za odpadlý kroužek v květnu zakončíme šití až 11 června, kdy si děti vyklidí zásuvky a odnesou na léto hotové, nebo rozpracované práce.

Přeji Vám i dětem krásnou dvolenou a prázdniny. Věřím, že se s dětmi uvidím na kroužku na podzim v novém školním roce.

Vlasta Suchlová