Jak se přihlásit na kurz?

Informace, které jsou zde popsány jsou důležité pro úspěšné přihlášení do Vámi vybraného kurzu.


Prosíme Vás tímto o dodržení níže popsaných bodů. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

 

Na vypsané kurzy pro dopělé jsou možné dva způsoby přihlášení:


1) z pohodlí domova prostřednictvím našich webových stránek www.azshola.cz

 

2) osobně v kanceláři ZŠ Lesní od 15:00 do 17:00, pouze do 16.9.2011 - Termín prodloužen do konce září 2012!!!

 

Kompletní informace včetně postupu přihlášení naleznete v přiloženém PDF souboru.Důležité informace před přihlášením:

•    upozorňujeme, že systém přihlašování i následného zasílání informací probíhá prostřednictvím emailové adresy - je tedy nezbytné důsledně zkontrolovat její správnost!,

•    platbu za kurz je možno hradit bezhotovostně, tzn. prostřednictvím platebního příkazu, či hotovostně na prvním kurzu,

•    kurzy jsou hrazeny na celé pololetí, dle počtu hodin daného kurzu

•    účastníci, kteří jsou přihlášeni na první pololetí, mají přednostní právo pro přihlášení na pololetí druhé,

•    kurz, který si vyberete, nemusí být vždy otevřen či může dojít k jeho změnám, o kterých Vás budeme případně informovat,

•    v případě neotevření kurzu či připsání platby po naplnění kurzu, bude finanční obnos vrácen na číslo účtu, z kterého byly peníze poukázány,

•    platbu kurzu proveďte až po obdržení emailu, kde najdete rekapitulaci Vašeho přihlášení a podrobný pokyn k platbě (kurz lze rovněž uhradit hotovostně na prvním kurzu - jen nás prosím o tom informujte prostřednictvím emailu info@azschola.cz),


•    nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol, pod kterým jste v našem systému registrováni a který slouží k Vaší identifikaci – pokud variabilní systém neuvedete, nebude Vaší přihlášku systém registrovat,


•    systém Vás jako úspěšně přihlášeného zájemce řadí dle příchozí platby na náš bankovní účet (vedený u ČSOB),

Tip: Pamatujte na to, že převod z jiné banky může trvat až 3 pracovní dny!

•    Všechny kurzy mají garantovaný počet hodin, které musí být odučeny. V případě nemoci lektora či jiné absence z naší strany dojde k nahrazení odpadnutých hodin. Kurzy v druhém pololetí končí po naplnění garantovaného počtu hodin


Kompletní informace včetně postupu přihlášení naleznete v přiloženém PDF souboru.

 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu info@azschola.cz či na mobilní tel. +420 731 655 221.

 

a společnost A-Z Schola,

 

 Ing. Tomáš Řebíček

tomas.rebicek@azschola.cz