Marlot - Jarmark a poslední kroužky

Vážení rodiče,

nejprve Jarmark -  podle programu budeme tančit v 11.55 hodin. Všechna vystoupení jsou přesunuta do velké tělocvičny. Děti se začnou připravovat v půl dvanácté v šatně u tělocvičny.

V úterý 4.června v 16.30 hodin Vás zveme na vystoupení pro Vás. Ve školní tělocvičně Vám zatančíme vše, co jsme se naučili, vyzkoušíme "živou hudbu" - náš flétnový kroužek. Rádi bychom tím zahájili spolupráci. Vystoupení bude společně s kroužky fléten a tance Adély Tiché. Předpokládáme konec do 18. hodin. Po vystoupení si děti odnesou domů kostýmy a já Vás žádám o vyprání a vrácení do školy 11. června.

Oficiálně končí kroužky 7. června, ale jako náhrada za 21. května bude poslední kroužek 11. června. Tatínek Adélky Kaškové nám poskytne malý kurz šermu. Zakončíme tím školní rok a nastíníme, co by se nám líbilo v příštím školním roce. Rozhodně budeme mít na co navázat.

Děkuji Vám za pomoc. S Vašimi dětmi pracuji ráda a věřím, že se s nimi v příštím roce opět setkám.                Vlasta Suchlová