plán_březen

Vážení rodiče,

jak jste se již dozvěděli od mé kolegyně Pavly Endlerové, přebrala jsem kroužek anglického jazyka. Hodiny pokračují v podobném rázu a žádné velké změny se nedějí ani neplánují. Doufám, že i nadále budeme všichni spokojeni. Těším se na společné setkání s Vámi při červnové akademii kroužku.

Hodiny probíhají v duchu soutěže dvou týmů, což děti motivuje k aktivní účasti během hodin, učí je práce ve skupinkách či dvojicích a formou nenásilné hry si děti jazyk přirozeně osvojují. Čeština je i nadále používána minimálně, děti jsou po celou dobu obklopeni angličtinou a jejich spontánních anglické reakce jsou jasným důkazem pozitivní absorpce jazyka.

Plán na březen.

Čeká nás téma jara a Velikonoc. Formou her, doplňovaček, kryptogramů, písní, osmisměrek a soutěží si procvičíme slovní zásobu a fráze, osvěžíme si zvyky a tradice. I nadále budeme trénovat na červnovou akademii, abyste viděli pokroky svých dětí. Doufám, že si dohromady užijeme spoustu naučné legrace.

S přátelským pozdravem Mgr. Petra Machartová.