Kroužek Aj pro šestou třídu - Plán na prosinec

Vážení rodiče, v prosinci budeme opakovat a procvičovat  druhy zájmen a přítomné časy, vánoční slovní zásobu, poslouchat  anglické koledy a hrát jazykové hry.

S pozdravem

Jana Pavelčáková