Kurzy DVPP pro učitele a učitelské sbory

V současné době nabízíme tyto kurzy DVPP v Liberci či na vaší škole:
 

Vzdělávací akce pro kolektivy pedagogických pracovníků jednotlivých škol „na klíč“

Příprava vychází z požadavků managementu školy. Na základě vzájemné diskuze a analýzy potřeb připravujeme programy pro školy“na míru“.
Zajišťujeme rovněž ubytování, stravování, popř. další služby, jako například teambuldingové aktivity apod.

• Otevřené kurzy a semináře pro jednotlivé pedagogy škol podle jejich odborného zaměření

Realizace vzdělávacích akcí je závislá na dostatečném počtu přihlášených pedagogů.

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Každý účastník kurzu získá po jeho úspěšném absolvování certifikát.


V současné době nabízíme tyto akreditované kurzy pro učitele v Liberci:

- Angličtina prakticky
- Strukturované drama a jeho využití při vyučování na ZŠ
- Propojení dramatické a multikulturní výchovy ve vyučování společensko-vědních předmětů na ZŠ
- Mediální výchova ve vyučování společensko-vědních předmětů na ZŠ
- Od literární předlohy k divadelnímu představení
- Interaktivní tabule na 2. stupni
- Interaktivní tabule interaktivně
- Počítač pro pokročilé
- ŠVP – dokument, který se vyvíjí
- Manažerské dovednosti třídního učitele na 1. a 2. stupni ZŠ
- Projektová výuka – efekt nebo efektivita?

a další kurzy.

Mimo uvedenou nabídku jsme schopni zajistit další školení a semináře jak na oblast managementu, OSV, teambuildingu, učitelských dovedností a dalších.

Seminář můžeme připravit pro malou skupinu uchazečů, nebo pro celý pedagogický sbor.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na email: info@azschola.cz.