Měsíční plán - Aj pro 2.A

Milí rodiče,

 během měsíce ledna budeme dále docvičovat a rozšiřovat slovní zásobu na téma tělo za pomoci našich společných her (Simon says, Bomba, lovení kartiček) nebo různých stolních her (pexeso, loto, skládání postaviček, povídání s prstovými maňásky).

Budeme se zabývat novými tématy - dům a jeho místnosti a nábytek, safari a počasí.

Přidáme další říkanky a krátké písničky v angličtině. 

Š. Bartošová