Další vzdělávání pedagogů

Společnost A-Z Schola  je nově vzniklým subjektem na poli dalšího vzdělávání pedagogickcýh pracovníků (dále jen DVPP), který založili pedagogové  při ZŠ Lesní. Naše společnost se chce stát významným subjektem na poli DVPP v Libereckém kraji a podporovat inovace v oblasti výuky dětí a dospělých. Chceme vycházet z naší dlouhodobé zkušenosti, realizace četných projektů z Evropské unie (podpora činnostního učení, projektové výuky, rozvoj průřezových témat, volba povolání, rozvoj finnanční gramotnosti atd. - nejen tyto projekty jsme vedli  a metodicky zajištovali či se jich partnersky účastnili) a zejména naší každodenní praxe.

 

Lektory předložených vzdělávacích aktivit jsou učitelé s praktickými zkušenostmi (příprava RVP ZV, ověřování  ŠVP ZV, spolupráce v VÚP, MŠMT a dalšími isntitucemi...) a lektoři, s kterými dlouhodobě spolupracujeme. Nabízíme semináře a kurzy prostřednictvím kterých chceme šířit osvědčené, ryze praktické vzdělávací strategie, které jsou určeny především pedagogům v regionu Libereckého kraje.

 

Všechny námi nabízené kurzy a semináře mají platnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Každý náš absolvent získává automaticky certifikát o absolvovaném školení.