Kroužky pro vaše děti,
další vzdělávání a poradenství

Kroužek Aj pro 5. třídu - plán na březen, duben

Vážení rodiče, v měsíci březnu hrajeme hry zaměřené na procvičení slovní zásoby, tvoření vět a základní gramatická pravidla.

Pokračujeme v příběhu The Earth Explorer. V dubnu  se zaměříme oblečení, místa ve městě a přítomný čas průběhový.   

S pozdravem

Jana Pavelčáková