Kroužek Aj pro 6. třídy - Plán na říjen

Vážení rodiče,

v měsíci říjnu budeme opakovat měsíce a řadové číslovky, mluvit o volnočasových aktivitách a jejich oblíbenosti, hrát hry  zaměřené na rozšiřování slovní zásoby i upevnění gramatických jevů. 

S pozdravem Jana Pavelčáková,

lektor kroužku