Aj pro 6. třídu - Plán na září

Vážení rodiče, v září se zaměříme na opakaování slovní zásoby, která se týká školy a volného času,v gramatice  budeme upevňovat znalost dvou přítomných časů a to vše za pomocí hravých aktivit a her.

S pozdravem

Jana Pavelčáková, lektor kroužku