Kroužky na další oblasti v Liberci

V této části našeho webu naleznete nabídku kroužků zaměřených na rozvoj sportovních dovedností v Liberci. Všechny nabízené kroužky se konají v prostorách ZŠ Lesní v Liberci.

Po objednávce zkontrolujte ve své mailové schránce SPAM (nevyžádanou poštu). Často tam naše maily končí... :o)

Dnešním dnem 29. srpna byla uveřejněna nabídka kroužků v Liberci pro školní rok 2023/2024. Kroužky ještě postupně doplňujeme. Finální termín pro uveřejnění kompletní nabídky je do 31.8.2023.

Upozorňujeme, že kroužky se hradí za každé pololetí zvlášť. Podrobnější informace o přihlašování zde.

Upozornění

Po objednávce zkontrolujte ve své mailové schránce SPAM (nevyžádanou poštu). Často tam naše maily končí... :o)

Upozorňujeme, že kroužky se hradí za každé pololetí zvlášť. 

Zároveň připomínáme, že zařazení do kroužku je podmíněno připsanou platbou na našem bankovním účtu.

Podrobnější informace o přihlašování najdete zde nebo zde.

Vypsané kurzy

Lektor: Mgr. Barbora Terčová
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Pondělí 14:00 - 15:00 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Anotace kroužku přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9. třídy v Liberci: 

 

Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka je určen žákům devátých tříd. Jeho náplní je opakování a procvičování učiva základní školy s přihlédnutím k požadavkům přijímacích řízení na SŠ. Základem jednotlivých hodin je práce s testy, jejich hodnocením a zpětnou vazbou. Průbežně pracujeme po částech s testy, které ihned hodnotíme. Jednou měsíčně žáci zkouší celý test bez dopomoci a obdrží bodové hodnocení. Dále se vracíme k učivu, které se z hlediska žáka jeví jako problematické, vždy je brán zřetel k žádostem žáků. V závěru kurzu účastníky čekají „přijímačky nanečisto“, které napoví, jaká je úroveň připravenosti jednotlivců. 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Mgr. Kateřina Sýkorová
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Pátek 7:00 - 8:00 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Anotace kroužku přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9.B v Liberci: 

 

Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka je určen žákům devátých tříd a jeho náplní je opakování a následné procvičování učiva základní školy s přihlédnutím k požadavkům přijímacích řízení na SŠ.

Kroužek vede Kateřina Sýkorová

V hodinách pracujeme převážně s testy, jejich hodnocením a zpětnou vazbou. Testy vypracováváme po částech společně, ihned hodnotíme, vyjasňujeme nejasné. Žáky čekají v průběhu kroužku i testy samostatné, kdy následně obdrží bodové ohodnocení. Při společné opravě se poté věnujeme jevům problematickým a pokaždé je brán zřetel k otázkám a žádostem žáků.

Pro co nejlepší přehlednost pracuje každý žák se svou sbírkou testů, kterou si účastník zakoupí (cca.200 kč - není součástí kurzovného)po nástupu na kroužek. Bližší informace o názvu sbírky obdrží žáci na úvodní hodině.

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

Maximální počet žáků v kroužku je 15 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Mgr. Radka Leiblová
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Středa 7:00 - 8:00 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Kroužek přípravy k přijímacím zkoužkám z matematiky pro 9.A v Liberci bude zaměřen na procvičování testových úloh k přijímacím zkouškám. Na kroužku budeme opakovat učivo a látku matematiky 6.- 8. třídy, společně řešit vzorové úlohy k přijímacím zkouškám a trénovat testy, které byly a mohly by být u zkoušek


Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

 

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné. Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Mgr. Klára Samšiňáková
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Středa 7:00 - 8:00 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Kroužek přípravy k přijímacím zkoužkám z matematiky pro 9.B v Liberci bude zaměřen na procvičování testových úloh k přijímacím zkouškám. Úlohy se nejprve žáci samostatně pokusí vyřešit a následně bude řešení probráno s vyučující a vše potřebné vydiskutováno a dovysvětleno. 

Aby byl na kroužku zajištěn individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků, je stanoven max. počet 12.


Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

 

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné. Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Lenka Pěnkavová
Cena: 1900,- Kč
Termín konání: Středa 15:30-17:30 ( 11.09.2023 - 03.06.2024 )

Pro koho: děti 3. až 9. třídy

Anotace kroužku šití s Lenkou v Liberci:

Naučíš se základům ručního a strojového šití, poznáš zajímavé techniky, materiály.

Školní učebna - šicárna je plně vybavena šicími stroji, materiály a pomůckami k šití. 

 

Každoročně se účastníme na přehlídkách Gastro Dni a školním jarmarku.

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 8 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".