Kroužky na další oblasti v Liberci

V této části našeho webu naleznete nabídku kroužků zaměřených na různých dovedností v Liberci. Všechny nabízené kroužky se konají v prostorách ZŠ Lesní v Liberci.

Po objednávce zkontrolujte ve své mailové schránce SPAM (nevyžádanou poštu). Často tam naše maily končí... :o)

Upozornění

Předpokládaný termín postupného uveřejňování kroužků a volnočasových aktivit od naší společnosti A-Z Schola v Liberci začne od pátku 26. srpna 2022. Aktivity budeme postupně doplňovat až do začátku školního roku 2022/2023. Veškeré kroužky začnou od 12. září 2022. Cena za kurzovné je stanovena na pololetí školního roku.

Zároveň připomínáme, že zařazení do kroužku je podmíněno připsanou platbou na našem bankovním účtu.

Podrobnější informace najdete zde.

Vypsané kurzy

Lektor: Mgr. Kateřina Sýkorová
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Pátek 7:00 - 8:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Anotace kroužku přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9. třídy v Liberci: 

 

Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka je určen žákům devátých tříd a jeho náplní je opakování a následné procvičování učiva základní školy s přihlédnutím k požadavkům přijímacích řízení na SŠ.

Kroužek vede Kateřina Sýkorová

V hodinách pracujeme převážně s testy, jejich hodnocením a zpětnou vazbou. Testy vypracováváme po částech společně, ihned hodnotíme, vyjasňujeme nejasné. Žáky čekají v průběhu kroužku i testy samostatné, kdy následně obdrží bodové ohodnocení. Při společné opravě se poté věnujeme jevům problematickým a pokaždé je brán zřetel k otázkám a žádostem žáků.

Pro co nejlepší přehlednost pracuje každý žák se svou sbírkou testů, kterou si účastník zakoupí (cca.200 kč - není součástí kurzovného)po nástupu na kroužek. Bližší informace o názvu sbírky obdrží žáci na úvodní hodině.

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

Maximální počet žáků v kroužku je 15 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Mgr. Miloslav Kůta
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Pátek 13:50 - 14:50 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Anotace kroužku přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9. třídy v Liberci: 

 

Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka je určen žákům devátých tříd. Jeho náplní je opakování a procvičování učiva základní školy s přihlédnutím k požadavkům přijímacích řízení na SŠ. Základem jednotlivých hodin je práce s testy, jejich hodnocením a zpětnou vazbou. Průbežně pracujeme po částech s testy, které ihned hodnotíme. Jednou měsíčně žáci zkouší celý test bez dopomoci a obdrží bodové hodnocení. Dále se vracíme k učivu, které se z hlediska žáka jeví jako problematické, vždy je brán zřetel k žádostem žáků. V závěru kurzu účastníky čekají „přijímačky nanečisto“, které napoví, jaká je úroveň připravenosti jednotlivců. 

Kroužek vede Miloslav Kůta.

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Mgr. Klára Samšiňáková
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Úterý 7:00 - 8:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Kroužek přípravy k přijímacím zkoužkám z matematiky pro 9.A v Liberci bude zaměřen na procvičování testových úloh k přijímacím zkouškám. Úlohy se nejprve žáci samostatně pokusí vyřešit a následně bude řešení probráno s vyučujícím a vše potřebné vydiskutováno a dovysvětleno.

Aby byl na kroužku zajištěn individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků, je stanoven max. počet 10.

 


Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 7 dětí.

 

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné. Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: RNDr. Alice Kohoutová
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Středa 7:00 - 8:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Kroužek přípravy k přijímacím zkoužkám z matematiky pro 9.B v Liberci bude zaměřen na procvičování testových úloh k přijímacím zkouškám. Úlohy se nejprve žáci samostatně pokusí vyřešit a následně bude řešení probráno s vyučující a vše potřebné vydiskutováno a dovysvětleno. 

Aby byl na kroužku zajištěn individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků, je stanoven max. počet 15.


Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 8 dětí.

 

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné. Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Mgr. Radka Leiblová
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Středa 7:00 - 8:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Kroužek přípravy k přijímacím zkoužkám z matematiky pro 9.A v Liberci bude zaměřen na procvičování testových úloh k přijímacím zkouškám. Úlohy se nejprve žáci samostatně pokusí vyřešit a následně bude řešení probráno s vyučujícím a vše potřebné vydiskutováno a dovysvětleno.

Aby byl na kroužku zajištěn individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků, je stanoven max. počet 15.


Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 8 dětí.

 

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné. Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Mgr. Barbora Terčová
Cena: 1300,- Kč
Termín konání: Úterý 13:00 - 14:00 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Anotace kroužku přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9. třídy v Liberci: 

 

Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka je určen žákům devátých tříd a jeho náplní je opakování a následné procvičování učiva základní školy s přihlédnutím k požadavkům přijímacích řízení na SŠ.

V hodinách pracujeme převážně s testy, jejich hodnocením a zpětnou vazbou. Testy vypracováváme po částech společně, ihned hodnotíme, vyjasňujeme nejasné. Žáky čekají v průběhu kroužku i testy samostatné, kdy následně obdrží bodové ohodnocení. Při společné opravě se poté věnujeme jevům problematickým a pokaždé je brán zřetel k otázkám a žádostem žáků.

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

Maximální počet žáků v kroužku je 15 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.

 

Lektor: Lenka Pěnkavová
Cena: 1700,- Kč
Termín konání: Středa 16:00-17:30 ( 12.09.2022 - 04.06.2023 )

Pro koho: děti 3. až 9. třídy

Anotace kroužku šití s Lenkou v Liberci:

Naučíš se základům ručního a strojového šití, poznáš zajímavé techniky, materiály. Školní učebnu (šicárnu) máme plně vybavenou. K dispozici jsou šicí stroje, overlock, coverlock, textilní materiály.

Každoročně se účastníme na přehlídkách Gastro Dni a školním jarmarku.

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 8 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.

 

Více informací naleznete v Podrobném popisu kroužku - "Zobrazit detail".