Historický tanec - druhé pololetí

Vážení rodiče,

přiblížil se začátek druhého pololetí a Vy dostanete koncem ledna nabídku newsletterem AZ Scholy k přednostnímu přihlášení dětí, které již do kroužku chodí.

Začátek nového roku jsme zahájili tanci na přání. Teď už postupně "čistíme" jednotlivé tanečky a v únoru se začneme učit nové tance.

Čeká nás opět soustředění společně s Lesněnkami. Ke konci školního roku pojedem opět tančit do Prahy. Koncem května máme nabídku k vystoupení v Bílém Potoce. Chceme ukázat náš program dětem u nás ve škole na prvním stupni a v okolních školkách.

Ráda bych uskutečnila komorní vystoupení pro Vás rodiče na liberecké Výšině.

28.ledna a 25. února budu mimo Liberec a proto nebude ani tančení. Náhradou těchto hodin bude  soustředění.

Na Vaše děti se ve druhém pololetí moc těším.

Přeji úspěšný začátek roku a štěstí a spokojenost celý rok 2014!

Vlasta Suchlová