Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka pro 9.B

Anotace kroužku přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9.B v Liberci: 

 

Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka je určen žákům devátých tříd a jeho náplní je opakování a následné procvičování učiva základní školy s přihlédnutím k požadavkům přijímacích řízení na SŠ.

Kroužek vede Kateřina Sýkorová

V hodinách pracujeme převážně s testy, jejich hodnocením a zpětnou vazbou. Testy vypracováváme po částech společně, ihned hodnotíme, vyjasňujeme nejasné. Žáky čekají v průběhu kroužku i testy samostatné, kdy následně obdrží bodové ohodnocení. Při společné opravě se poté věnujeme jevům problematickým a pokaždé je brán zřetel k otázkám a žádostem žáků.

Pro co nejlepší přehlednost pracuje každý žák se svou sbírkou testů, kterou si účastník zakoupí (cca.200 kč - není součástí kurzovného)po nástupu na kroužek. Bližší informace o názvu sbírky obdrží žáci na úvodní hodině.

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

Maximální počet žáků v kroužku je 15 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.