Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka pro 9.A v Liberci

Anotace kroužku přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9. třídy v Liberci: 

 

Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka je určen žákům devátých tříd. Jeho náplní je opakování a procvičování učiva základní školy s přihlédnutím k požadavkům přijímacích řízení na SŠ. Základem jednotlivých hodin je práce s testy, jejich hodnocením a zpětnou vazbou. Průbežně pracujeme po částech s testy, které ihned hodnotíme. Jednou měsíčně žáci zkouší celý test bez dopomoci a obdrží bodové hodnocení. Dále se vracíme k učivu, které se z hlediska žáka jeví jako problematické, vždy je brán zřetel k žádostem žáků. V závěru kurzu účastníky čekají „přijímačky nanečisto“, které napoví, jaká je úroveň připravenosti jednotlivců. 

Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 10 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.
Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.