Kroužky pro vaše děti,
další vzdělávání a poradenství

Tematický plán: Informatika pro 3. roč.

Téma

  • Základní obsluha počítače
  • Práce s myší a klávesnicí
  • Obsluha programu Malování
  • Karel 3D – práce s dětským programovacím jazykem
  • Složka, soubor
  • MS Word – základní formátování textu
  • Internet a e-mail

 

Podrobnější informace
- Základní obsluha počítače – žák zapne/vypne počítač, přihlásí se do sítě pomocí uživatelských jmen a hesel, odhlásí se ze sítě, restartuje počítač, rozpozná stav počítače – zapnutý, vypnutý, úsporný režim


- Práce s myší a klávesnicí – ovládá klávesnici a myš, rozlišuje pravé a levé tlačítko myši, zná význam tlačítek klávesnice – napíše malé i velké písmeno, maže napsaný text zprava i zleva, zapne/vypne numerickou část klávesnice, využívá všech tlačítek klávesnice a zná jejich význam, přepíná mezi EN a CS klávesnicí


- Malování – užívá všech možností programu Malování, nastavuje parametry velikosti stránky, zapne/vypne mřížku, míchá vlastní barvy


- Složka, soubor – vytvoří novou složku a pojmenuje ji, kopíruje či smaže složku, vytvoří soubor dle zadaného stromu

- MS Word – vytvoří nový dokument, uloží dokument do zadané složky, pohybuje se v textu, formátuje text dle zadaných úkolů, vytvoří jednoduchou tabulku a nastaví jí parametry ohraničení a pozadí

- Internet a e-mail – vyhledá a zpracovává informace z Internetu, napíše webovou adresu, založí si svou e-mailovou schránku, napíše e-amilovou zprávu, přečte a pracuje s doručenou e-mailovou zprávou, nastaví a aktivně užívá parametry schránky – vzhled, Adresář

Přeji příjemný zbytek dne.

Aleš Dlouhý