Kroužky pro vaše děti,
další vzdělávání a poradenství

Měsíční plán kroužku angličtiny pro I.A

Milí rodiče,

 

během zářijové lekce kroužku angličtiny jsem pomocí her a jiných aktivit zjišťovala úroveň angličtiny dětí. Poslouchali jsme anglické písničky a procvičovali barvy a čísla.  

 

 Naším cílem v měsíci říjnu je dále procvičovat barvy, čísla do 10 a obohatit slovní zásobu o zvířátka. Na našem kroužku střídáme různorodé aktivity od akčních pohybových her přes klidnější manipulaci s předměty, říkanky, písničky, až po krátké tvůrčí činnosti. Hlavním cílem kroužku na celý školní rok je stejně jako v dopoledních hodinách angličtiny naučit děti komunikovat a reagovat na pokyny v angličtině. Brát anglický jazyk jako prostředek komunikace a nikoli jako předmět, který se ve škole učím.

 

Každé z dětí dostane desky na zařazování svých prací, tyto desky budou u nás ve třídě a budou Vám kdykoli k nahlédnutí. Dveře našeho kroužku jsou Vám otevřené, budete-li mít chuť, můžete se za námi přijít podívat. Je lepší ohlásit se předem, kdybychom byli jinde, abyste nás nehledali.

 

Na závěr jen připomínám, že každý z počátku učení se jazyka (ať už mateřského jako miminko či cizího jako dítě nebo dospělý) prochází tzv. „Silent period“, což je období, kdy příliš nekomunikuje, ale intenzivně naslouchá, snaží se porozumět, a teprve poté, co si vše „odposlouchá“, se odváží mluvit. Vezměte si, kolik měsíců trvá malému miminku, než začne mluvit. A to na něj rodiče neustále mluví. Nenuťme tedy naše děti bezhlavě papouškovat to, co chceme slyšet. Nechme je v klidu poslouchat, ony se samy rozmluví, až přijde ten správný čas...      

 

Krásný barevný podzim Vám přeje Šárka Bartošová