Kroužky pro vaše děti,
další vzdělávání a poradenství

Měsíční plán anglické družiny 1. tříd

Milí rodiče,


zářijové lekce naší anglické družiny jsme věnovali bližšímu seznámení s dětmi a zjišťování jejich úrovně angličtiny. Vše formou různých her a aktivních činností.

 

Začátkem října jsme využili babího léta a trávili společný čas venku na hřišti. Samozřejmě pobyt venku není na úkor angličtiny. Veškeré činnosti a hry jsou provázeny anglickým mluveným slovem. Děti tak bezprostředně vnímají cizí jazyk jako nástroj pro komunikaci, učí se reagovat a spontánním opakováním pak obohacují svou slovní zásobu. Většina her byla zaměřena na barvy, čísla a části těla. Naším cílem v měsíci říjnu je procvičovat barvy a čísla. Dále pak obohatit slovní zásobu o zvířátka, členy rodiny a části těla. Hlavním cílem na celý školní rok je však naučit děti komunikovat a reagovat na pokyny v angličtině. Brát anglický jazyk jako prostředek komunikace a nikoli jako předmět, který se ve škole učím. Neobávat se neporozumění, umět si poradit i v případě, že nerozumím úplně všemu a bez zábran mluvit.        

 Jelikož každé dítě je jiné a dává přednost jiným činnostem, snažíme se střídat různorodé aktivity, aby si každý našel to své. Od akčních pohybových her přes klidnější manipulaci s předměty, říkanky, písničky, až po tvůrčí činnosti. Vnímáme, že jsou děti po dopolední výuce unavené a respektujeme jejich potřeby. Zhruba po 30 – 40 minutách děláme kratičké pětiminutové přestávky na odpočinek. Uprostřed družinky máme přestávku na posilnění. Prosíme, dávejte dětem na tato odpoledne menší svačinku a dostatek pití.


 Každé z dětí dostane desky na zařazování svých prací, tyto desky budou v 1.B (snad se nám tam někam vejdou) a budou Vám kdykoli k nahlédnutí. Dveře naší družinky Vám jsou otevřené, budete-li mít chuť, můžete se za námi přijít podívat. Je lepší ohlásit se předem, kdybychom někam šli, abyste nás nehledali.

 

 Na závěr jen připomínám, že se jedná o anglickou družinku a ne intenzivní kurzy angličtiny. Každý z počátku učení se jazyka (ať už mateřského jako miminko či cizího jako dítě nebo dospělý) prochází tzv. „Silent period“, což je období, kdy příliš nekomunikuje, ale intenzivně naslouchá, snaží se porozumět, a teprve poté, co si vše „odposlouchá“, se odváží mluvit. Vezměte si, kolik měsíců trvá malému miminku, než začne mluvit. A to na něj rodiče neustále mluví. Nenuťme tedy naše děti bezhlavě papouškovat to, co chceme slyšet. Nechme je v klidu poslouchat, ony se samy rozmluví, až přijde ten správný čas...      

 

Krásný barevný podzim Vám přejí lektoři anglické družiny


Helena Chmelařová a Peter Highfield

 

Pro případ potřeby uvádím kontaktní údaje:


Mail: helena.chmel@centrum.cz


Telefon: 737 13 59 90