Kroužky pro vaše děti,
další vzdělávání a poradenství

Důležité informace pro přihlášení na volnočasové aktivity a kroužky

Vážení rodiče,

pokusíme se Vás seznámit s principem přihlašování na volnočasové aktivity a kroužky pro školní rok 2011/2012. Informace, které jsou zde popsány jsou důležité pro úspěšné přihlášení Vašeho dítěte do volnočasových aktivit.

Prosíme Vás tímto o dodržení níže popsaných bodů. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Kompletní informace včetně postupu přihlášení naleznete v přiloženém PDF souboru.Důležité informace před přihlášením:

•    upozorňujeme, že systém přihlašování i následného zasílání informací probíhá prostřednictvím emailové adresy - je tedy nezbytné důsledně zkontrolovat její správnost!,

•    platby za kroužky je možno hradit pouze bezhotovostně, tzn. prostřednictvím platebního příkazu,

•    kroužky jsou hrazeny na celé pololetí, tzn. do 3. 2. 2011,

•    žáci, kteří jsou přihlášeni na první pololetí, mají přednostní právo pro přihlášení na pololetí druhé,

•    kroužek, který si vyberete, nemusí být vždy otevřen či může dojít k jeho změnám, o kterých Vás budeme případně informovat,

•    v případě neotevření kroužku či připsání platby po naplnění kroužku, bude finanční obnos vrácen na číslo účtu, z kterého byly peníze poukázány,

•    platbu kroužku proveďte až po obdržení emailu, kde najdete rekapitulaci Vašeho přihlášení a podrobný pokyn k platbě,

•    nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol, pod kterým jste v našem systému registrováni a který slouží k Vaší identifikaci – pokud variabilní systém neuvedete, nebude Vaší přihlášku systém registrovat,

•    systém Vás jako úspěšně přihlášeného zájemce řadí dle příchozí platby na náš bankovní účet (vedený u ČSOB),

Tip: Pamatujte na to, že převod z jiné banky může trvat až 3 pracovní dny!

•    Všechny kroužky mají garantovaný počet hodin, které musí být odučeny. V případě nemoci lektora či jiné absence z naší strany dojde k nahrazení odpadnutých hodin. Kroužky v druhém pololetí končí k 1.6.2012. Po tomto datu budou probíhat náhradní termíny kroužků za případné absence. O tom Vás budou informovat lektoři daného kroužku v předstihu.

Kompletní informace včetně postupu přihlášení naleznete v přiloženém PDF souboru.

Fotogalerie