Výtvarný kroužek pro žáky 2. stupně v Liberci

Výtvarný kroužek pro žáky 2. stupně v Liberci

Kroužek je určen všem výtvarníkům, kteří rádi kreslí a malují. Naším cílem je rozvíjení a zdokonalení individuálních dovedností dětí a získání nových zkušeností a informací z výtvarného světa. Budeme kreslit především tužkou, malovat vodovkami a temperami, ale vyzkoušíme si i netradiční výtvarné techniky, jako je např. ubrousková technika, batika, savování, malba na hedvábí, tisk na plotru, tvorbu z přírodních materiálů a další.

Tento kroužek je určen žákům od 6. ročníku.

Minimální počet pro otevření je 8 dětí.

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné.