Kroužek informatiky pro 5 až 9. třídu v Liberci

Anotace kroužku informatiky:

Kroužek informatiky v Liberci je určen pro žáky 5. až 9 ročníku. 

Kroužek je určen pro:

- kroužek je pro nadané děti, které mají o kteroukoli oblast informatiky skutečný zájem.

- do toho nepatří hraní her na počítači, tabletu nebo mobilu.

- připouští se pouze zájem o takové programy, které motivují  a rozvíjejí schopnosti psaní, malování, 3d malování, konstrukce a programování.

Náplň kroužku informatiky pro 9 až 9. třídu v Liberci
•    Rozvíjení znalostí z předmětu informatiky v oblasti automatizace a robotiky.
•    Rozvíjení složitějších aplikací se stavebnicí Lego Mindstorms.
•    Seznámení s mikro a mini počítači typu Arduino, Raspberry Pi a Micro:Bit.
•    Zdokonalování programování těchto HW desek v jazycích Wiring C a MircoPythonu.
•    Seznamování se základy problematiky automatizace a robotiky nad rámec předmětu Informatika.
•    Prohloubení znalostí a dovedností při návrhu 3D modelů na počítači v 3D aplikaci.
•    Navrhování vlastních jednoduchých, popřípadě složitějších, robotů a zařízení.
•    Výroba potřebných mechanických komponent pomocí 3D tisku.
•    Sestavování a montáž vlastních výrobků.
•    Navrhování a realizace vlastních „projektů“.
•    Účast na případných regionálních nebo celostátních soutěží ZŠ v oborech automatizace a robotiky.
•    Případná mezi-školní spolupráce s podobnými kroužky.
•    Podpora výuky předmětu Informatika např. přípravou pomůcek, poskytnutí vlastních robotů pro výuku apod.

 

Mimimální počet pro oteřevření je 13 žáků.

 

Další informace ke kroužku informatiky naleznete rovněž na záložce "Informace z kroužků". Zde mimo jiné najdete i plány práce a další informace z kroužku informatiky v Liberci.

Fotogalerie