zpravodaj keramika 2.

Vážení rodiče,

v úvodních hodinách jsme nahlédli do historie keramické tvorby.  Děti se  seznámily s tímto materiálem a procvičují si základní postupy (ručně točené misky, výrobu ker. plátů a modelování dutých tvarů). Celý výtvarný cyklus je inspirován renesančním malířem Giuseppem  Arcimboldem, který skládal portréty např. z ovoce a květin. Kromě ovocných misek, ker. obrázků a dóz si děti namalují svůj návrh dle Arcimbolda a posléze se jej pokusí zhotovit z hlíny.

S pozdravem

Petra Hauznerová