zpravodaj keramika 2.

Vážení rodiče,

Zdravím vás z naší keramické dílny.

Touto cestou bych vás ráda každý měsíc obeznámila s tvorbou vašich dětí. Náplň keramického kurzu přizpůsobuji individuálním schopnostem každého účastníka. Začátečníci budou postupovat krok za krokem, aby si osvojili základní znalosti práce s hlínou. Pokročilí, již zruční keramici, se mohou dostat až ke zhotovení velkého džbánu, vázy nebo konvice. Vždy po ukončení určitého výtvarného cyklu bych program ráda doplnila další výtvarnou technikou, která by buď dané téma ukončila, nebo by předcházela dalšímu (výtvarné návrhy apod.).                                                                                                                

S pozdravem

Petra Hauznerová