Výletníci

Vážení rodiče výletníků.

Naše putování zahájíme ve čtvrtek 1.7. 2021

S dětmi se sejdeme v 7:45 na školním dvoře.

S sebou budou mít svačinu a pití na celý den,pláštěnku, (100,- na jízdenku a drobné občerstvení).

Vzhledem k malému počtu přihlášených dětí je délka tábora zkrácena.

Ke škole se budeme vracet na 15 hodinu.

Těšíme se Jiřka a Lenka.