Měsíční plán z kroužku Příprava k přijímacím zkouškám z čj pro 9.ročník

Váření rodiče,

v listopadu procvičíme a zopakujeme neohebné slovní druhy. Začneme opakovat skladbu - věné členy, interpunkce, větnou stavbu.

Spozdravem.

Kateřina Tomová