Kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky pro 9.C v Liberci

Kroužek přípravy k přijímacím zkoužkám z matematiky pro 9.A v Liberci bude zaměřen na procvičování testových úloh k přijímacím zkouškám. Úlohy se nejprve žáci samostatně pokusí vyřešit a následně bude řešení probráno s vyučujícím a vše potřebné vydiskutováno a dovysvětleno.

Aby byl na kroužku zajištěn individuální přístup k potřebám jednotlivých žáků, je stanoven max. počet 15.


Minimální počet žáků v kroužku pro otevření je 8 dětí.

 

Přihlášení na kroužek jakožto i cena kurzovného je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit a zaplatit kurzovné. Kroužek bude ukončen po složení přijímacích zkoušek.