Kroužek španělštiny pro žáky 6. až 9. třídy v Liberci

Anotace kroužku španělštiny pro žáky 6. až 9. třídy v Liberci:

Žáci se hravou formou seznámí se základy španělského jazyka. Získají základní slovní zásobu (min. 250 slovíček), pochopí základy gramatiky a naučí se vyjadřovat v běžných situacích.  Výuka bude probíhat s pomocí učebnic: Español para niños a Fiesta a bude doplněna o interaktivní prezentace a audio materiály.


Maximální počet dětí je 8. Minimální počet pro otevření je 6 dětí.

Přihlášení na kroužek je pouze na 1.pololetí. Na druhé pololetí je potřeba se znovu přihlásit.