Kroužky a volnočasové aktivity v Liberci pro školní rok 2023/2024, informace a postup pro přihlášení

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku, možná pro některého i prvního na škole, přicházíme s nabídkou volnočasových aktivit a kroužků (a jiných zájmových činnosti v Liberci) pro školní rok 2023/2024. Doufáme, že pro Vás i tento rok bude nabídka dostatečná a vyberete si ten pravý kroužek pro své dítě. 

Tip: V případě, že se kroužek neobjeví v naší nabídce či máte nějaký zajímavý tip, kontaktujte nás prosím a v případě dostatečného počtu zájemců se pokusíme kroužek zajistit. 

Předpokládaný termín pro uveřejnění kompletní nabídky volnočasových aktivit a kroužků je stanoven na konec srpna 2023 (předpokládaný termín 29. až 30. srpna 2023 – budeme Vás informovat na našem webu). 

Abychom Vám proces přihlášení na kroužky co nejvíce zjednodušili, připravili jsme pro Vás jednoduchý manuál, v kterém jsou popsány veškeré důležité informace a pokyny pro úspěšné přihlášení. Věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné a zodpoví Vaše otázky v dané věci.

Zjednodušené schéma přihlášení najdete zde.

Kompletní informace včetně postupu přihlášení naleznete v přiloženém PDF souboru.


Důležité informace před přihlášením:

 • pro zjednodušení přihlašování do kroužků proveďte registraci, která následně vyplní většinu potřebných údajů do všech následných objednávek a máte možnost zde měnit své údaje a sledovat historii objednávek,

   

 • upozorňujeme, že systém přihlašování i následného zasílání informací probíhá prostřednictvím emailové adresy - je tedy nezbytné důsledně zkontrolovat její správnost!,

   

 • platby za kroužky je možno hradit pouze bezhotovostně, tzn. prostřednictvím platebního příkazu, 

   

 • kroužky jsou hrazeny na pololetí, tzn. 1. pololetí od 11. září 2023 do 31. ledna 2024,

   

 • žáci, kteří jsou přihlášeni na první pololetí, mají přednostní právo pro přihlášení na pololetí druhé, 

   

 • kroužek, který si vyberete, nemusí být vždy otevřen či může dojít k jeho změnám, o kterých Vás budeme případně informovat,

   

 • v případě neotevření kroužku či připsání platby po naplnění kroužku, bude finanční obnos vrácen na číslo účtu, z kterého byly peníze poukázány,

   

 • platbu kroužku proveďte až po obdržení emailu, kde najdete rekapitulaci Vašeho přihlášení a podrobný pokyn k platbě,

   

 • nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol, pod kterým jste v našem systému registrováni a který slouží k Vaší identifikaci – pokud variabilní systém neuvedete, nebude Vaší přihlášku systém registrovat,

 

 • systém Vás jako úspěšně přihlášeného zájemce řadí dle příchozí platby na náš bankovní účet (vedený u ČSOB),


Tip: Pamatujte na to, že převod z jiné banky může trvat až 3 pracovní dny!


Všechny kroužky mají garantovaný počet hodin, které musí být odučeny. V případě nemoci lektora či jiné absence z naší strany dojde k nahrazení odpadnutých hodin. Kroužky v druhém pololetí končí k 3. červnu 2024. Po tomto datu budou probíhat náhradní termíny kroužků za případné absence. O tom Vás budou informovat lektoři daného kroužku v předstihu.

Zjednodušené schéma přihlášení najdete zde.
Kompletní informace včetně postupu přihlášení naleznete v přiloženém PDF souboru.


V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu info@azschola.cz nebo telefonicky na +420 736 441 480.

Za společnost A-Z Schola,

Ing. Tomáš Řebíček
tomas.rebicek@azschola.cz